wpb9d92e11.jpg

          

 

                                        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

    

 

Wet verbeterde Poortwachter                                                 www.weethoehetzit.nl   

De Wet verbetering poortwachter is op 1 april 2002 van kracht geworden   om de WAO - instroom drastisch te beperken. De werkgever is volledig verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Die werknemer wordt verplicht om mee te werken. Wanneer of werkgever of werknemer zich niet aan hun verplichtingen houden volgen er financiële sancties. Hierbij is het niet van belang of de werkgever schuld heeft aan het ziekteverzuim, een werknemer met een hernia vanwege te

zwaar sporten bijvoorbeeld moet dus ook door de werkgever geïntegreerd worden

 

Wet Werk en Bijstand - WWB                                                           

www.zwolle.nl

Zoek richting: http://www.zwolle.nl/beleid/beleidsnotas/wonen-leven-beleidsnota's/geldzaken-beleidsnota's/Nota-Wet-werk-en-bijstand-Wwb.htm

Wanneer u niet de financiële middelen heeft om de dagelijkse, noodzakelijke kosten zoals huur, elektriciteit en eten te betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De bijstanduitkering is bedoeld als een tijdelijk inkomen. U moet zo snel mogelijk weer een zelfstandig inkomen hebben. Als het nodig is krijgt u hulp bij het vinden van een baan.

Als u aanspraak maakt op een bijstandsuitkering wordt eerst beoordeeld of u in aanmerking komt voor de Zwolle Werkt Aanpak (ZWA). De Zwolle Werkt Aanpak is een werk-leertraject dat maximaal drie maanden duurt. Tijdens dit traject ontvangt u geen bijstandsuitkering maar een werk- leervergoeding. Je kunt geen bijstandsuitkering aanvragen als je jonger dan 27 jaar bent. Je kan wel een beroep doen op de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Dit kan via het UWV Werkbedrijf.

E: postbus@zwolle

 

Wia

Werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, krijgen (tijdelijk) een WIA-uitkering. (Uitkering voor geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt)

 

Steunpunt informele zorg

Vrijwilligerscentrale                                                      www.vrijwilligerswerkzwolle.nl

Stichting Focus                                                                             www.focuszwolle.nl

MEE IJsseloevers                                                                  www.mee-ijsseloevers.nl

Algemeen maatschappelijk werk De Kern                                         www.stdekern.nl

Het Wmo-loket is gevestigd in het Stadskantoor.

Lübeckplein 2, 8017 JZ  Zwolle

T: 14038 (hier hoeft geen netnummer voor).

Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur.

E: wmo@zwolle.nl.

 

Adviesraad      

Doorverwijzing: www.zwolle.nl/home/Wmoadviesraad-zoekt-nieuwe-leden.htm

De Wmo-adviesraad voert besprekingen en adviseert de gemeente Zwolle op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De kerken van Zwolle worden vertegenwoordigd in dit adviesorgaan.

 

Cliëntenraad

U kunt hier onder andere terecht met vragen over de AWBZ, een gehandicapten parkeerkaart, huishoudelijke zorg, maatschappelijke ondersteuning, een mobiliteitsregeling, maar ook vragen over begeleiding bij psychiatrie, vervoer of dergelijke.

Wijkcentrum Kamperpoort                                                    www.traverswelzijn.nl

Doorverwijzing: www.kamperpoort.nl/projecten/jongeren

De  jongerenwerker  is er voor alle jongeren  in de Kamperpoort  in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. De jongerenwerker begeleidt groepen en individuele jongeren in hun vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving.

“Ons eigen huis”, Hoogstraat 86, 8011 BB, Zwolle

T: 038 -4213120,  

Mob.: 06-30 55 29 14

E: c.schram@travers.nl

 

WIJZ                                                                                                   www.wijz.nu  

Bitterstraat 57, Postbus 1378, 8001 BJ  Zwolle

E: info@wijz.nu

T: 038 - 851 57 00

WIJZ begeleid ook bij huisuitzetting, belastingaangifte, formulieren

of  schulden.

 

Boodschappenhulp

Doorverwijzing: www.wijz.nu/thuis/boodschappenhulp.html

U kunt gebruik maken van deze service wanneer u:

o     niet alleen boodschappen kunt doen of de winkel niet zelfstandig kunt bereiken;

o     geen partner heeft die de boodschappen kan doen;

o     geen familie, buren, vrienden in de nabije omgeving heeft die voor u de  

       boodschappen kan en wil doen.

 

Thuisadministratie                                                      

Thuisadministratie biedt langdurige ondersteuning als u ouder bent dan 65 jaar bij de administratie.

 

WWL                                                                                          www.wwl-zwolle.nl

De Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing zet zich in voor mensen, die om een of andere reden, meestal geheel buiten hun schuld, leven in de marge van de samenleving.”Uitsluiting en armoede zijn het werk van mensen. Alleen mensen kunnen het ongedaan maken”. (Jozef Wresinski, grondlegger ATD-4e wereld). De werkgroep werkt aan een rechtvaardige maatschappij, ze zoekt een oplossing van de ingewikkelde problematiek van arm en rijk.

 

Woon Zorg Groep                                                               www.woonzorggroep.nl

Bij noodgevallen en paniek situaties alarmeert u met één druk op de knop een service center. De servicecenter medewerker schakelt daarna ambulance, politie of andere hulpdiensten in. Personen alarmering betekent snel hulp bij de hand. Onmisbaar dus voor ouderen, gehandicapten en langdurig zieken. Dit veilige systeem zorgt ervoor dat u

langer zelfstandig kunt blijven wonen en functioneren.

 

 

 

 


Weekje weg
Sociale vakantie voor mensen met een inkomen tot 110% van een   bijstandsuitkering.
Wilt u ook wel eens op vakantie, maar kunt u dat eigenlijk niet betalen?  Dan is een Weekje Weg misschien iets voor u. Een Weekje Weg is de naam  van een vakantieweek op één van de parken van de Paasheuvelgroep Vakantiecentra. (Eénouder-)gezinnen met kinderen op De basisschool kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan een
Weekje Weg.
De gemeente Zwolle geeft subsidie om dit mogelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 110% van een bijstandsuitkering. U betaalt slechts een kleine eigen bijdrage. Informatie is te verkrijgen bij de
Cliëntenraad SoZaWe Straussplein 5, 8031AE Zwolle
T: 038 - 425 88 55
E: clientenraadsozawe@stdekern.nl

De Weggeefwinkel Dubbelgoed
Kleding uitgifte voor mensen die het net even niet zelf kunnen betalen. Zij hebben kinderkleding, volwassen kleding, schoenen en speelgoed in de maten 50 t/m 176 en S t/m XXL.
VEZ Centrum Rieteweg 12 in Zwolle aan de achterzijde van gift City
T: 06-45685190
E: dubbelgoedweggeefwinkel@vezwolle.nl


De Wegwijzer                                                                       www.dewegwijzer.info
De Wegwijzer is een landelijke belangenvereniging voor christenen met psychiatrische problemen en hun omgeving. Het doel van de vereniging is het bieden van ontmoeting, (netwerk)ondersteuning en voorlichting.
Parkweg 14, 8011 CK Zwolle
T: 038 - 422 55 45
E:  info@dewegwijzer.info

Welzijn ouderen                                                                            www.govworks.nl
Stichting WIJZ:
WijZ daagt uit om actief te zijn. Dat betekent dat WijZ mensen in Zwolle  e.o. inspireert om hun talenten en mogelijkheden te gebruiken. Daardoor vinden zij balans in hun leven en kunnen zij betekenis hebben voor  anderen. Wie zó actief is, houdt zelf het stuur in handen.
WijZ gelooft in de kracht van mensen. Daardoor worden veel WijZ activiteiten door de mensen zelf georganiseerd, op basis van eigen kracht en de geboden faciliteiten.
WijZ werkt in Zwolle. Wij werken voor mensen in de vierde en vijfde Levensfase. Dat is de groep waarvan de maatschappelijke rollen afnemen, bijvoorbeeld werk of de zorg voor kinderen. WijZ werkt vooral voor Senioren.
Bitterstraat 57, Postbus 1378, 8001 BJ  Zwolle
T: 038 - 851 57 00 
E: info@wijz.nu

Werkgroep prettige vakantie
De interkerkelijke diaconale werkgroep organiseert op Ameland vakanties voor mensen die nooit met vakantie kunnen en een zeer laag inkomen hebben. Gedurende 14 weken in de zomer is er een caravan beschikbaar met vier slaapplaatsen. De deelnemers ontvangen tevens zakgeld voor die week en reiskostenvergoeding.
T: 038 - 422 39 15

Werk en inkomen                                                                               www.zwolle.nl   
Doorverwijzing: http://www.zwolle.nl/wonen-leven/werk-inkomen.htm
Hoe vind ik een baan? Kan ik een uitkering aanvragen wanneer het nog niet lukt om werk te vinden? Hoe begin ik een eigen bedrijf? Ik heb schulden en kom er zelf niet meer uit, kan ik hulp krijgen? Zie WWB en Cliëntenraad SoZaWe
Secretariaat Cliëntenraad
Straussplein 5, 8031AE Zwolle
T: 038-4258855
E: clientenraadsozawe@stdekern.nl

Werknemersvereniging    
De vakbond ondersteunt op allerlei gebieden tussen werknemer en
werkgever. Lidmaatschap is verplicht. De werknemerverenigingen zijn onder andere behulpzaam bij ontslagbemiddeling maar ook bij het invullen van uw belastingaangifte.
CNV                                                                                                        www.cnv.nl
Christelijke werknemersvereniging.      
FNV                                                                                                        www.fnv.nl     
Werknemersvereniging.
  
Werkplein De Lure                                                                            www.zwolle.nl  
Wetgeving                                                                                 www.rijksoverheid.nl
                                                                                                               www.uwv.nl
                                                                                                        www.regelhulp.nl    
ontmoetingspunt voor werk, opleiding en inkomen
Jongerenpunt:
Wil je aan de slag, maar heb je nog geen werk gevonden? Of ben je van  school gegaan en wil je nu toch verder leren? Voor alle Zwolse jongeren  van 16 tot 27 jaar is er één plek voor alle vragen rondom opleiding, werk en inkomen: Jongerenpunt de Lure. Bij het Jongerenpunt werkt Gemeente Zwolle samen met UWV Werkbedrijf. Handig, want zo kun je met al je vragen terecht op één plek
Het starterspunt voor iedereen die wil starten als ondernemer: Wilt u starten als zelfstandig ondernemer? Neemt u dan contact op het met Starterspunt. Hét adres voor informatie en advies over zelfstandig ondernemerschap. In het Starterspunt werken de gemeente Zwolle, Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz), UWV WERKbedrijf en de Kamer van Koophandel samen.  Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en
behoefte bekijken de medewerkers samen met u welke vervolgstappen nodig zijn. Ook wordt bekeken welke instanties u verder kunnen helpen.
T: Regionaal bureau zelfstandigen (038) 498 4406
T: UWV WERKbedrijf (038) 750 8078

Bijstandsuitkering: Zie Wet Werk en Bijstand

Postbus 51 heeft een serie met veelvoorkomende vragen en antwoorden
Werkplein De Lure
Hanzelaan 180, 8017 JG, Zwolle
Postbus 10007, 8000 GA  Zwolle
T: 038 - 498 30 84

Schuldhulpverlening
Ben je inwoner van Zwolle en heb je  schulden en/of financiële problemen. Of heb je moeite hebben om rond te komen. Dan kan het bureau kijken of  zij je hulp kunnen bieden. Ook geeft de afdeling voorlichting en adviezen om te voorkomen je in de schulden raken door voorlichting of cursussen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdeling   
Hanzelaan 180, 8017 JG, Zwolle
Postbus 10007, 8000 GA  Zwolle
T: 038 - 498 30 84
Wettelijk Arbeids Ongeschikt - WAO    

Wajong
Jonggehandicapten en studenten die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt raken, krijgen via de Wet Wajong ondersteuning bij het vinden van werk bij een reguliere werkgever. Als ze door hun beperking niet genoeg geld kunnen verdienen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, krijgen zij een (aanvullende) uitkering.   

Wet Bijzondere Bijstand                               https://dloket.zwolle.nl/loketburgers/pdc
Omschrijving van de gemeente Zwolle over wie bijstand kan  aanvragen incluis een doorverwijzing naar documenten en formulieren

Wet verbeterde Poortwachter                                                 www.weethoehetzit.nl   
De Wet verbetering poortwachter is op 1 april 2002 van kracht geworden   om de WAO - instroom drastisch te beperken. De werkgever is volledig verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Die werknemer wordt verplicht om mee te werken. Wanneer of werkgever of werknemer zich niet aan hun verplichtingen houden volgen er financiële sancties. Hierbij is het niet van belang of de werkgever schuld heeft aan het ziekteverzuim, een werknemer met een hernia vanwege te
zwaar sporten bijvoorbeeld moet dus ook door de werkgever geïntegreerd worden

wp688c1c5c_0f.jpg

Organisaties W

 

Foto: Bing Afbeeldingen