wp37a8d3c5_0f.jpg                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

wp688c1c5c_0f.jpg

De Zwolse Kruisweg van Barmhartigheid

Rijksmuseum: 1504 Meester van Alkmaar

De 7 werken van barmhartigheid zijn opgetekend door Matteus en kunnen in de schrift terug gevonden worden in hoofdstuk 25: 35-45

Veel van de sociale organisaties op de diaconale kaart zijn actief onder één van deze werken.

 

De 7 werken van barmhartigheid zijn:

 

1. De hongerigen spijzen

2. De dorstigen laven

3. De naakten kleden

4. De vreemdelingen herbergen

5. De zieken bezoeken

6. De gevangenen bezoeken

7. De doden begraven

Het 8ste werk

Paus Franciscus heeft een "achtste werk van barmhartigheid" toegevoegd aan de zeven werken die reeds bestonden. “Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis”.

 

Of wel zorg voor de aarde opdat zij doorgegeven kan worden aan de kinderen van onze kinderen.

 

.

 

De naakten kleden

 

Kledingbank                                                                     

www.kledingbankzwolle.nl

We leven momenteel in een crisistijd waardoor veel mensen in de financiële problemen gekomen zijn (komen) en zichzelf en hun kinderen niet meer van kleding en schoeisel kunnen voorzien. Dit is een van de hoofd redenen waarom de Kledingbank in Zwolle gestart is. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de armoede bestrijding in

Zwolle. Doel van deze kledingbank is deze gezinnen te voorzien van bruikbare kleding die gratis wordt uitgedeeld.Een inkomenstoets is van toepassing.

Ruusbroeckstraat 205, Zwolle

E: info@kledingbankzwolle.nl

 

 

De daklozen huisvesten

 

Herberg De                                                                             

www.herbergzwolle.nl

Opvanghuis voor dak- en thuislozen in Zwolle. De Herberg kent drie  verschillende afdelingen. In het voorportaal is plaats voor mensen die op straat zijn beland en acuut in crisisopvang onderdak nodig hebben. De nacht opvang biedt iets meer privacy en hulp en ondersteuning. De laatste fase is het sociaal pension. Daar kunnen bewoners langer

blijven en krijgen ze de beschikking over een eigen kamer. Het sociaal pension is het laatste stadium op weg naar terugkeer in het ‘normale’ leven.

Nijverheidsstraat 1a, 8031 DZ  Zwolle

T: 038 - 452 40 15

Voorbeelden uit de diaconale kaart die actief zijn in het domein

van de werken van barmhartigheid

De zieken verzorgen

 

Hospice Zwolle

www.hospicezwolle.nl

Kleinschalig verblijf voor gasten in de laatste fase van hun leven.

Het project kent een bouw- en opstartfase en kan nu nog geen gasten opnemen.

p/a Assendorperstraat 48 8012 CA Zwolle

E: info@hospicezwolle.nl

De gevangenen bezoeken

 

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle, DSG Zwolle stelt zich ten doel om (ex-) gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken en organisaties in de regio Zwolle.

DSG Zwolle werkt zowel binnen als buiten de gevangenis. Op die manier wil DSG Zwolle de verbinding leggen tussen de vraag van gedetineerden en het aanbod van buiten.

Vanuit DSG Zwolle wordt ernaar gestreefd om (ex-) gedetineerden die in de regio Zwolle wonen, zoveel mogelijk in contact te brengen met bestaande overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. De stichting werkt aanvullend op andere organisaties die op dit terrein actief zijn.

 

Postadres: Molenweg 241

8012 WG Zwolle

Telefoon: 06-83771104

E-mail: info@dsgzwolle.nl

IBAN: NL77 ABNA 0529516063

KVK 67532918 / RSIN 857056414

De doden begraven

 

Zwolle heeft vijf gemeentelijke begraafplaatsen en drie particuliere begraafplaatsen. Een gemeentelijke begraafplaats is een begraafplaats waar de gemeente Zwolle verantwoordelijk is voor zowel het onderhoud als het beheer. Een particuliere begraafplaats is eigendom van een kerkelijke organisatie, stichting of een commerciële marktpartij.

 

De gemeentelijke begraafplaatsen in Zwolle zijn

Begraafplaats Kranenburg

Begraafplaats Meppelerstraatweg

Begraafplaats Voorst

Begraafplaats Windesheim

Begraafplaats Het Heilige Kruis

 

De particuliere begraafplaatsen in Zwolle zijn

Begraafplaats Bergklooster

Joodse begraafplaats

R.K. Begraafplaats Bisschop Willebrandlaan

 

Voor algemene vragen over de gemeentelijke begraafplaatsen, tarieven en reserveringen van graven kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente Zwolle op nummer: 14038. Zwols crematorium

 

Het enige Zwolse crematorium staat op begraafplaats Kranenburg.

 

 

De hongerigen spijzen

 

Voedselbank Zwolle                                                               

www.voedselbank.info

De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens op gezette tijden voedsel pakketten uit te delen aan huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven.

Wanneer het maandelijks besteedbaar inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen, dan komt het huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket:

Eén persoon huishouden € 175, bij meer persoon huishoudens is dit bedrag voor iedere volwassene die tot het huishouden behoort te vermeerderen met € 60  en/of voor ieder kind dat tot het huishouden behoort met € 25 (t/m 12 jaar) of € 50 (van 13-18 jaar).

Voor landelijke informatie zie:  

www.voedselbank.nl

 

De dorstenden laven

 

Bres De                                                                                    

www.debreszwolle.nl

Dag inloop huis voor gasten die een veilige plek zoeken in de hectiek van het bestaan. Voor hen die dorsten naar contact en een oase aan rust zoeken.

Er zijn mogelijkheden voor een praatje, even zitten met een kopje koffie of dagactiviteiten in de vorm van spel