wp7c28f1b3.jpg

          

 

                                        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

    

Organisaties

 

Op de pagina’s organisatie is op alfabetische volgorde een verkorte uiteenzetting geplaatst van organisaties die u voort kunnen helpen bij vragen binnen het aandachtsgebied van diaconie.

 

De tekst is onder andere voorzien van organisatie naam, web adres met daarbij eventueel een bijbehorende zoek link naar web pagina’s.

Verder is de organisatie weergegeven met adressen, postcodes, telefoonnummers en eventuele e-mail adressen.

Noot:

De Cliëntenraad SoZaWe, Integratieraad, WSW raad en de WMO adviesraad houden per 1 juli op te bestaan. Daarvoor in de plaats komt de participatieraad. Zodra wij daar gegevens van hebben wordt dit bijgewerkt. Succes om het mooie werk nog mooier te maken.

 

Heeft u toevoegingen of kent u organisaties die waardevol voor deze site zijn. Laat het ons weten door uw mail. Wij nemen uw opmerkingen serieus en behandelen deze op korte termijn.

 

De diaconale kaart koppelt professionele organisaties in de hulpverlening aan hulp vragen in de praktijk. Op deze wijze geeft de diaconale kaart van Zwolle ondersteuning aan diakenen van kerken en vrijwilligers uit gemeenschappen of sociale wijkteams. om  inwoners van Zwolle door te verwijzen naar de goede hulporganisatie.

Noot:
DPZ staat niet garant voor de juistheid van de gegevens of de doorverwijzing en verzoekt middels contact op  deze site, DPZ zoveel mogelijk van informatie of correctie op de informatie te voorzien.
Bij voorbaat dank.

.wp8ee0a6a2.png   
Klik hier om uw mail te versturen naar de werkgroep


Deze diaconale kaart koppelt meer dan 200 trefwoorden met zo’n 175 organisaties die in Zwolle actief zijn.

wp688c1c5c_0f.jpg

Organisaties

Diaconie

 

Foto: Stad Zwolle