wp53bbe183_0f.jpg

 

 

                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Indeling Stuurgroep met ingang apr. 2019:

 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter - Fokke van Dalen - Katholieke kerken / Organisaties

 

Secretaris - Wim van Ree - Protestantse kerken / Wijkgroep Midden

 

Stuurgroepleden:

Wiebe Feenstra - Gerefomeerde kerken zuid/ Wijkgroep Zuid / ai Wijkgroep Oost  en Wijkgroep West

 

Pieter-Jan Bouw - Evangelische kerken /

 

Lubbert Schenk - Gereformeerde kerken klein / Wijkgroep Noord

 

Peter van der Kamp - Gereformeerde kerken noord / toerusting  

 

Vacature - Verslaglegging (a.i. Wim van Ree)

 

Diaconaal Beraad:

De diakenen uit de aangesloten kerkelijke diaconieën van het DPZ.

 

 

 

Visie:
Het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) staat in navolging van Christus ten dienste van een ieder die verblijft in de gemeente Zwolle.

DPZ zoekt de verbinding op het gebied van barmhartigheid en DPZ wil omzien naar hen die om wat voor reden niet mee kunnen komen in de samenleving. Het DPZ zoekt gerechtigdheid voor hen die gebukt gaan onder sociale armoede, financiële armoede, uitsluiting en daardoor niet meer mee kunnen doen.

Kerntaak:
Het DPZ ziet het als kerntaak om de verbindende schakel te zijn tussen kerkeliijke-, maatschappelijke-, vrijwilligers-, welzijns- en gemeentelijke organisaties.

DPZ doet dit op het gebied van diaconaal-, sociaal- en maatschappelijk werk. Het DPZ streeft naar samenwerking tussen kerken, maar houdt voor ogen dat elke aangesloten kerk zijn eigen identiteit wil bewaren.

Het logo van het Diaconaal Platform :

1) een duif van vrede, symbool voor de Geest van God, helper en trooster
2) de duif vliegt op, symbool voor een groeiende lijn in verbondenheid met omgeving en gemeenschap.
3)  twee kleuren blauw die elkaar benaderen, verschillende gedachten gevoed door een gezamenlijke christelijke levensbeschouwing.
4)  witte letters in een blauw veld, kleuren die overeenkomen met het stadswapen van St. Michael, schutspatroon van de stad Zwolle.
5)  een rood hart., symbool voor de liefdewerken in omzien, zorg en gerechtigheid.
6)  de tekst “samenleving”, getuigt van de inzet  van kerken die actief willen zijn voor mensen die het moeilijk hebben ongeacht ras, achtergrond of gezindheid.

wp688c1c5c_0f.jpg

INFORMATIE

 

Foto: Stad Zwolle  “Glastableau Sassenpoort”

 

wp9ac096a8.png

Stuurgroep

Bestuursvorm van het DPZ. Zij   

vertegenwoordigt het DPZ naar

buiten toe en heeft binnen haar

werkvorm profielen ter

ondersteuning.

Het dagelijks bestuur wordt

vormgegeven door voorzitter en

secretaris.

 

2009: 1e Convenant 27 okt. - samenwerking basis gericht

2015: 2e convenant 15 jan.- samenwerking profiel gericht

2018: Addendum wijk gericht

                                           wp8ee0a6a2.png   

Klik hier om uw mail te versturen

naar de stuurgroep

Klankbordgroep Sociaal Domein

 

Het volgen van ontwikkeling en  

veranderingen in het publieke

domein.  

Het informeren over veranderingen

in wetgeving, participatie, wonen,  

welzijn en zorg van stuurgroep en  

diaconaal beraad. De

Klankbordgroep volgt de

ontwikkelingen in de gemeente

Zwolle.

 

2014: Diaconale kaart website DPZ.

2017: Sociale wijk indeling

2019: Project eenzaamheid

 

wp8ee0a6a2.png   

Klik hier om uw mail te versturen

naar de klankbordgroep

Profielgroep Communicatie en PR

Het volgen van ontwikkeling op de

terreinen van Communicatie en

Samenleving ten aanzien van kerken,  

diaconie en de (inwoners) van de

gemeente Zwolle.

Vormgeven aan sociale media als

website en facebook

Verzorgen van secretariële verslagen

en documentatie tbv de DPZ leden.

2014: Kerken Zwolle

2016: Foto tentoonstelling “Zie de

Mens”

2017 en 2018: Diaconale markt

 

wp8ee0a6a2.png   

Klik hier om uw mail te versturen

naar de profielgroep