wp53bbe183_0f.jpg

 

 

                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

    

 

 

Indeling Stuurgroep (Nov. 2017):

 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter - Fokke van Dalen - Katholieke kerken

Secretaris - Wim van Ree - Protestantse kerken

 

Stuurgroepleden:

Wiebe Feenstra - Gerefomeerde kerken

Pieter-Jan Bouw - Evangelische kerken

Lubbert Schenk - Gereformeerde kerken overig

Wim de Water - Leger des Heils

Vacature - Secretaris / secretaresse

 

Diaconaal Beraad:

 

De diakenen uit de aangesloten kerkelijke diaconieën van het DPZ.

 

Profielgroep Communicatie en PR

Het volgen van ontwikkeling op de terreinen van Communicatie en Samenleving ten aanzien van kerken, diaconie en de (inwoners) van de gemeente Zwolle.

Vormgeven aan sociale media als website en facebook

 

wp8ee0a6a2.png   

Klik hier om uw mail te versturen naar de profielgroep

 

Visie:
Het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) staat in navolging van Christus ten dienste van een ieder die verblijft in de gemeente Zwolle.

DPZ zoekt de verbinding op het gebied van barmhartigheid en DPZ wil omzien naar hen die om wat voor reden niet mee kunnen komen in de samenleving. Het DPZ zoekt gerechtigdheid voor hen die gebukt gaan onder sociale armoede, financiële armoede, uitsluiting en daardoor niet meer mee kunnen doen.

Kerntaak:
Het DPZ ziet het als kerntaak om de verbindende schakel te zijn tussen kerkeliijke-, maatschappelijke-, vrijwilligers-, welzijns- en gemeentelijke organisaties.

DPZ doet dit op het gebied van diaconaal-, sociaal- en maatschappelijk werk. Het DPZ streeft naar samenwerking tussen kerken, maar houdt voor ogen dat elke aangesloten kerk zijn eigen identiteit wil bewaren.

Stuurgroep

Bestuursvorm van het DPZ. Zij vertegenwoordigt het DPZ naar buiten toe en heeft binnen haar werkvorm profielen ter ondersteuning.
Het dagelijks bestuur wordt vormgegeven door voorzitter en secretaris.
                                            wp8ee0a6a2.png   
Klik hier om uw mail te versturen naar de stuurgroep


Profielgroep Armoe en Welzijn

Het volgen van ontwikkeling en veranderingen in het publieke domein. Het informeren over veranderingen in wetgeving, participatie, wonen, welzijn en zorg van stuurgroep en diaconaal beraad. De werkgroep Zorg en Welzijn volgt de ontwikkelingen in de gemeente Zwolle. Daarnaast adviseert zei over het actueel houden van de diaconale kaart op de website DPZ.

wp8ee0a6a2.png   
Klik hier om uw mail te versturen naar de profielgroep
wp688c1c5c_0f.jpg

INFORMATIE

 

Het logo van het Diaconaal Platform :

 

1) een duif van vrede, symbool voor de Geest van God, helper en trooster

2) de duif vliegt op, symbool voor een groeiende lijn in verbondenheid met omgeving en gemeenschap.

3)  twee kleuren blauw die elkaar benaderen, verschillende gedachten gevoed door een gezamenlijke christelijke levensbeschouwing.

4)  witte letters in een blauw veld, kleuren die overeenkomen met het stadswapen van St. Michael, schutspatroon van de stad Zwolle.

5)  een rood hart., symbool voor de liefdewerken in omzien, zorg en gerechtigheid.

6)  de tekst “samenleving”, getuigt van de inzet  van kerken die actief willen zijn voor mensen die het moeilijk hebben ongeacht ras, achtergrond of gezindheid.

 

 

Foto: Stad Zwolle  “Glastableau Sassenpoort”

 

wp9ac096a8.png