wpdf95a244_0f.jpg            

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

 

      

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

    

wp5367305d_0f.jpg

Overzicht van kerken in Zwolle

 

 

De bij het Diaconaal Platform Zwolle aangesloten Kerken of geloofsgemeenschappen zijn weergegeven met het kenmerk

“Lid DPZ”.

Kerken J-O

 

Johan Maasbach wereldzending  

Windesheimstraat24 8012 WZ Zwolle  

T: 070 - 36 35 929

E: information@jmwz.com

W: www.jmwz.com

 

Jubilee Zwolle  Mannagras,

basisschool de Zevensprong  30 8043 KD Zwolle  

E: vragen@jubileezwolle.nl

W: www.jubileezwolle.nl

 

Kerkgenootschap Chinese Evangelical Mission Europe  

Koestraat  4 8011 NK  Zwolle

T: 010 - 458 17 83   

 

Kerkgenootschap der zevende dags Adventisten

Adventskerk

Burgemeester drijbersingel 115  8021DA  Zwolle

T: 038 - 454 22 86

 

Kerkgenootschap CEME Zwolle,

Chinese Evangelical Mission Europe  

Koestraat  4 8011 NK  Zwolle

T: 010 - 458 17 83   

 

Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen

Rijnlaan 39  8032JZ  Zwolle

T: 0527 - 61 44 93

W: www.kerkvanjezuschristus.nl

 

Lutherse gemeente

Koestraat 2/4  8011 NK  Zwolle

T: 038 - 46 09 836

E: info@luthersekerkzwolle.nl

Diaconie:

T: 038-453 99 33

E: diaconie@luthersekerkzwolle.nl  

W: www.luthersekerkzwolle.nl

 

Leger Des Heils                                                                                        

Lid DPZ

Geert Grootestraat 11 8022 CG Zwolle

T: 038-4548783

E: korps.zwolle@legerdesheils.nl

W: www.legerdesheilszwolle.nl

 

Migrantenkerk, Christ Resurrection Power Ministries International

Geert Grootestraat 11 8022 CG Zwolle

T: 038 - 852 08 21

E: crpmi@bornagain.com

W: www.crpmi.eu

 

 

 

 

Molukse kerkgenootschappen

Lid DPZ

Samen op weg gemeente

Kerkgebouw "Eben-Haëzer"

Lassuslaan 234 te Zwolle.

 

Gereja Protestan Maluku Tenggara (GPMT)

de Zuidoost Molukse Protestante Kerk, een  lokale kerkgenootschap.

Lassuslaan 234, 8031 XM Zwolle

E: GPMT@outlook.com.

T:  06. 23732973

 

Geredja Indili Maluku te Zwolle,

de Moluks Evangelische Kerk , een landelijke kerkgenootschap, wiens zetel (adres) in Houten zit  aan de 

Oud Wulfseweg 1-4, 3992 ET Houten

Contactadres GIM-Zwolle: GIM Classis Utara

E: kuhu5@home.nl

                                                   

Perseketuan Jemaat Musafir 

(Een samen op weg gemeente van de GIM-Zwolle en de GPMT). 

Lassuslaan 234, .8031 XM Zwolle

bmj.musafir@live.nl. tel: 06.23732973

 

Noodgemeente Protestan Maluku di Belanda, mrt53 te Zwolle, een landelijke kerkgenootschap.

E: NGPMBmrt53Zwolle@gmail.com  

 

Nederlands Geref. Kerk I

Lid DPZ

Zuiderkerk

Zuiderkerkstraat 31 8011 HE Zwolle

T: 038-4532184

E: scriba@zuiderkerk.info

W: www.zuiderkerk.info

 

Nederlands Geref. Kerk II   

Lid DPZ

Agnietencollege

Veerallee  17 8019 AC  Zwolle

T: 038-3636600

E: scriba@ngkzwolle.nl

W: www.ngkzwolle.nl

 

Nederlands Hervormde Kerk

Dorpsstraat 8  8015 PJ  Zwolle

T: 0529 - 49 72 31

W: www.hervormdwindesheim.nl

 

Nederlands Israëlitische Gemeente Zwolle   

Huibertplaat 26  8032 DE  Zwolle

T: 038 - 465 19 26

E: wilsnoeijer@hotmail.nl  

 

Nieuw Apostolische Kerk

Windesheimstraat 1 8012 WZ Zwolle

T: 038 - 465 97 28

E: perki@oosterkerk.nl   

W: www.nak-nl.org

Foto:  Jitro Ubro